Advertisement
زندگی شد ما و یک سلسله ناکامی ها
مستیم از ساغر خون جگر آشامی ها

بس که با شاهد ناکامیهایمان الفتها رفت
شادکامیم دگر از الفت ناکامی ها

شهریار
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
39

زندگی شد ما و یک سلسله ناکامی ها مستیم از ساغر خون جگر آشامی ها بس که با شاهد ناکامیهایمان الفتها رفت شادکامیم دگر از الفت ناکامی ها شهریار

این که در جامه زهدیم نه از دینداری است

که پی راهزنی بر سر راه آمده ایم

صائب تبریزی
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

این که در جامه زهدیم نه از دینداری است که پی راهزنی بر سر راه آمده ایم صائب تبریزی

بدون شرح.
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

بدون شرح.

تقریبا همه ،
بخشی از عمرمان را در راه نشان دادن خصوصیات و ویژه گی هایی که هر گز نداشته ایم و نبوده ایم 
به هدر میدهیم............................!؟
We all
We waste almost half of our lives to show the characteristics we never had.
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

تقریبا همه ، بخشی از عمرمان را در راه نشان دادن خصوصیات و ویژه گی هایی که هر گز نداشته ایم و نبوده ایم به هدر میدهیم............................!؟ We all We waste almost half of our lives to show the characteristics we never had.

Advertisement
گر عشق مقصد است
خوشا لذت مسیر.......
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

گر عشق مقصد است خوشا لذت مسیر.......

Advertisement
من که خود خون بت های زیادی بر تبر دارم
 حالا ببین که چاقویی کرده گرفتارم.
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

من که خود خون بت های زیادی بر تبر دارم حالا ببین که چاقویی کرده گرفتارم.

عراق.کوفه

Iraq .
Kufa city
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

عراق.کوفه Iraq . Kufa city

بدون شرح.........
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

بدون شرح.........

یک پست معمولی.
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

یک پست معمولی.

به خدا گفتم
چرا مرا از خاک آفریدی؟
چرا از آتش نيستم ؟
تا هرکه قصد داشت بامن بازی کند،
او را بسوزانم 
خدا گفت: تو را از خاک آفريدم
تا بسازي . . . نه بسوزاني !

برگرفته از یک روانشناس گمنام
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

به خدا گفتم چرا مرا از خاک آفریدی؟ چرا از آتش نيستم ؟ تا هرکه قصد داشت بامن بازی کند، او را بسوزانم خدا گفت: تو را از خاک آفريدم تا بسازي . . . نه بسوزاني ! برگرفته از یک روانشناس گمنام

قلمها افسرده ،قدمها خسته ،چشمها بسته،
و سکوتی افسرده.
در این شهر حتی سکوت هم استرس دارد.
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

قلمها افسرده ،قدمها خسته ،چشمها بسته، و سکوتی افسرده. در این شهر حتی سکوت هم استرس دارد.

بستن دکمه زیر گلو زمانی زیباست،
 است که جلوی رد شدن لقمه حرام را بگیرد

الان ،در مه
A man standing in the mist and cold air
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

بستن دکمه زیر گلو زمانی زیباست، است که جلوی رد شدن لقمه حرام را بگیرد الان ،در مه A man standing in the mist and cold air

به قول میلان کوندرا،
مشکل ما خدا نیست.
مشکل ما انسانهایی هستند که خود را 
نماینده خدا دانستند و با نام خدا 
هر کاری که خواستند کردند و میکنند.

اینهم یک صبح زود و سرد شهر ما
An early and cool morning of our city
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

به قول میلان کوندرا، مشکل ما خدا نیست. مشکل ما انسانهایی هستند که خود را نماینده خدا دانستند و با نام خدا هر کاری که خواستند کردند و میکنند. اینهم یک صبح زود و سرد شهر ما An early and cool morning of our city

گر درک کنی ،خودت خدا را بینی.
درکش نکنی، کعبه و بتخانه یکیست.
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

گر درک کنی ،خودت خدا را بینی. درکش نکنی، کعبه و بتخانه یکیست.