Advertisement
‎سالهاست  که  به ریشِ خودمان می خندیم
 اما ‎فعلا این ریش خریدارِ خودش را دارد
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
73

‎سالهاست که به ریشِ خودمان می خندیم اما ‎فعلا این ریش خریدارِ خودش را دارد

Daniel and Ilya
My brother's boys
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

Daniel and Ilya My brother's boys

حدیث چشم مگو با  جماعت کوران  ای  آشنا..............
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

حدیث چشم مگو با جماعت کوران ای آشنا..............

pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
138

یک نفر به ما خبر بده

در این ویرانکده از خوشی با خبره...!
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
118

یک نفر به ما خبر بده در این ویرانکده از خوشی با خبره...!

چون تلف شد زندگی  در این زمان. 
دگرساعت نمی بندم به دست در این ایام
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

چون تلف شد زندگی در این زمان. دگرساعت نمی بندم به دست در این ایام

Advertisement
سی و سه سال پیش 
I've been in the last 33 years. How soon does it take?
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

سی و سه سال پیش I've been in the last 33 years. How soon does it take?

Advertisement
بدون شرح...............
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

بدون شرح...............

برادران و پسر عموهایم،
جشن عروسی پسر عمویم.

Brothers and cousins
At the wedding of my cousin
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
59

برادران و پسر عموهایم، جشن عروسی پسر عمویم. Brothers and cousins At the wedding of my cousin

حافظا دیگر مگو در فقر و خلوت غم مخور
درد بی درمان مگر بی درد، درمان میشود
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
139

حافظا دیگر مگو در فقر و خلوت غم مخور درد بی درمان مگر بی درد، درمان میشود

سایه ها،
 میدانند که چه تابستانیست،
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
91

سایه ها، میدانند که چه تابستانیست،

زندگی شد ما و یک سلسله ناکامی ها
مستیم از ساغر خون جگر آشامی ها

بس که با شاهد ناکامیهایمان الفتها رفت
شادکامیم دگر از الفت ناکامی ها

شهریار
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
49

زندگی شد ما و یک سلسله ناکامی ها مستیم از ساغر خون جگر آشامی ها بس که با شاهد ناکامیهایمان الفتها رفت شادکامیم دگر از الفت ناکامی ها شهریار

این که در جامه زهدیم نه از دینداری است

که پی راهزنی بر سر راه آمده ایم

صائب تبریزی
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

این که در جامه زهدیم نه از دینداری است که پی راهزنی بر سر راه آمده ایم صائب تبریزی

تقریبا همه ،
بخشی از عمرمان را در راه نشان دادن خصوصیات و ویژه گی هایی که هر گز نداشته ایم و نبوده ایم 
به هدر میدهیم............................!؟
We all
We waste almost half of our lives to show the characteristics we never had.
pasha - @pa.sha660 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pa.sha660
0

تقریبا همه ، بخشی از عمرمان را در راه نشان دادن خصوصیات و ویژه گی هایی که هر گز نداشته ایم و نبوده ایم به هدر میدهیم............................!؟ We all We waste almost half of our lives to show the characteristics we never had.