#مرودشت
Advertisement
.
.
سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت
.
.
من افتخار میکنم که از نژاد ماد هستم و اجداد و نیاکانم این چنین با اقتدار و با قدرت و با فرهنگ غنی و با اصالت چندین هزار ساله در سرزمینی پاک و مقدس بنام ایران بزرگ می زیستند که نیک کردار و نیک گفتار و نیک پندار بودند .
.
.
#تخت_جمشید #پرسپولیس #هخامنشیان #هخامنش #هخامنشی #شیراز #شیرازگردی #شیراز_گردی #ایرانگردی #خشایارشاه #کوروش_بزرگ #کوروش_کبیر #کوروش #اقتدار #قدمت #تمدن #فرهنگ #اصالت #داریوش_بزرگ #کوروش_هخامنشی #ایران #دروازه_ملل #ملل #مرودشت #پارسه #فروهر #پارس #پارسیان #موزه #پارسی
pξÿmΛ∩  jΛÞξ®¡  پیمان جابری - @peyman.jaberi1 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
peyman.jaberi1
0

. . سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت . . من افتخار میکنم که از نژاد ماد هستم و اجداد و نیاکانم این چنین با اقتدار و با قدرت و با فرهنگ غنی و با اصالت چندین هزار ساله در سرزمینی پاک و مقدس بنام ایران بزرگ می زیستند که نیک کردا

Persepolis تخت جمشید
.
.
سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت
.
.
من افتخار میکنم که از نژاد ماد هستم و اجداد و نیاکانم این چنین با اقتدار و با قدرت و با فرهنگ غنی و با اصالت چندین هزار ساله در سرزمینی پاک و مقدس بنام ایران بزرگ می زیستند که نیک کردار و نیک گفتار و نیک پندار بودند .
.
.
#تخت_جمشید #پرسپولیس #هخامنشیان #هخامنش #هخامنشی #شیراز #شیرازگردی #شیراز_گردی #ایرانگردی #خشایارشاه #کوروش_بزرگ #کوروش_کبیر #کوروش #اقتدار #قدمت #تمدن #فرهنگ #اصالت #داریوش_بزرگ #کوروش_هخامنشی #ایران #دروازه_ملل #ملل #مرودشت #پارسه #فروهر #پارس #پارسیان #موزه #پارسی
pξÿmΛ∩  jΛÞξ®¡  پیمان جابری - @peyman.jaberi1 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
peyman.jaberi1
0

. . سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت . . من افتخار میکنم که از نژاد ماد هستم و اجداد و نیاکانم این چنین با اقتدار و با قدرت و با فرهنگ غنی و با اصالت چندین هزار ساله در سرزمینی پاک و مقدس بنام ایران بزرگ می زیستند که نیک کردا

Persepolis تخت جمشید
Advertisement
Advertisement
.
.
سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت
.
.
من افتخار میکنم که از نژاد ماد هستم و اجداد و نیاکانم این چنین با اقتدار و با قدرت و با فرهنگ غنی و با اصالت چندین هزار ساله در سرزمینی پاک و مقدس بنام ایران بزرگ می زیستند که نیک کردار و نیک گفتار و نیک پندار بودند .
.
.
#تخت_جمشید #پرسپولیس #هخامنشیان #هخامنش #هخامنشی #شیراز #شیرازگردی #شیراز_گردی #ایرانگردی #خشایارشاه #کوروش_بزرگ #کوروش_کبیر #کوروش #اقتدار #قدمت #تمدن #فرهنگ #اصالت #داریوش_بزرگ #کوروش_هخامنشی #ایران #دروازه_ملل #ملل #مرودشت #پارسه #فروهر #پارس #پارسیان #موزه #پارسی
pξÿmΛ∩  jΛÞξ®¡  پیمان جابری - @peyman.jaberi1 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
peyman.jaberi1
1

. . سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت . . من افتخار میکنم که از نژاد ماد هستم و اجداد و نیاکانم این چنین با اقتدار و با قدرت و با فرهنگ غنی و با اصالت چندین هزار ساله در سرزمینی پاک و مقدس بنام ایران بزرگ می زیستند که نیک کردا

Persepolis تخت جمشید
Comments

@13818alireza سلام آقا پیمان❤️❤️❤️❤️

.
.
درود بر تک تک پادشاهان هخامنش که این چنین اقتدار و اصالت و تمدن و فرهنگ و قدمت نژاد ماد و آریایی و ایرانیان را به کل گیتی نشان داده اند و هویت سرزمین پاک و مقدس اهورایی مان ایران بزرگ هستند و مایه افتخار ایران و ایرانی .
.
.
#تخت_جمشید #پرسپولیس #هخامنشیان #هخامنش #هخامنشی #شیراز #شیرازگردی #شیراز_گردی #ایرانگردی #خشایارشاه #کوروش_بزرگ #کوروش_کبیر #کوروش #اقتدار #قدمت #تمدن #فرهنگ #اصالت #داریوش_بزرگ #کوروش_هخامنشی #ایران #دروازه_ملل #ملل #مرودشت #پارسه #فروهر #پارس #پارسیان #موزه #پارسی
pξÿmΛ∩  jΛÞξ®¡  پیمان جابری - @peyman.jaberi1 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
peyman.jaberi1
0

. . درود بر تک تک پادشاهان هخامنش که این چنین اقتدار و اصالت و تمدن و فرهنگ و قدمت نژاد ماد و آریایی و ایرانیان را به کل گیتی نشان داده اند و هویت سرزمین پاک و مقدس اهورایی مان ایران بزرگ هستند و مایه افتخار ایران و ایرانی . . . #تخت_جمشید #پرسپولیس

Persepolis تخت جمشید
.
.
سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت
.
.
در تصاویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید،
هیچکس عصبانی نیست! 
هیچکس سوار اسب نیست!
هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید!
در بین این صدها پیکر تراشیده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد!
اینها اصالت ما هستند: مهربانی، خوشرویی، قدرت، احترام، ادب، نجابت
.
.
#تخت_جمشید #پرسپولیس #هخامنشیان #هخامنش #هخامنشی #شیراز #شیرازگردی #شیراز_گردی #ایرانگردی #خشایارشاه #کوروش_بزرگ #کوروش_کبیر #کوروش #اقتدار #قدمت #تمدن #فرهنگ #اصالت #داریوش_بزرگ #کوروش_هخامنشی #ایران #دروازه_ملل #ملل #مرودشت #پارسه #فروهر #پارس #پارسیان #موزه #پارسی
pξÿmΛ∩  jΛÞξ®¡  پیمان جابری - @peyman.jaberi1 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
peyman.jaberi1
0

. . سه شنبه سوم اردیبهشت ماه ، سه هزار و هفتصد و پنجاه و هفت . . در تصاویر حکاکی شده بر سنگ های تخت جمشید، هیچکس عصبانی نیست!  هیچکس سوار اسب نیست! هیچکس را در حال تعظیم نمیبینید! در بین این صدها پیکر تراشیده حتی یک تصویر برهنه وجود ندارد! اینها اصا

Persepolis تخت جمشید
دختران دیروز مادران امروز 
دانش آموزان دختر مدرسه ابتدایی مهرآباد در اردوی دانش آموزی چشمه ابوالمهدی سال شصت 
اسامی محبوبه بشیری مهتاب کاظمی رقیه کاظمی فرزانه شیروانی مژگان شیروانی لیلا زارع فاطمه زارع ایران ملکی
فرستنده استاد شهریار علیپور حقیقی معلم آنها
مرودشتی ها را تگ کنید
#old_marvdasht
@old_marvdasht
@marvdashtbartar
@marvdashtweather
@marvdasht_today
@marv_dasht
@marvdashtziba
@marvdashtiiha
@akhbare_marvdasht
@marvdasht_namavaran
@baseri.il
@baserionline.ir
@reza_anten
#ایران #مرودشت#قشقایی #فارس#پاسارگاد #قدیمی #باصری #تخت_جمشید#ایران_قدیم #مرودشت_قدیم #کامفیروز #مرودشت #نقش_رستم #فاروق #سیدان #سعادتشهر #سیوند #شیراز #محمدرضا_شجریان #آهنگ #نوستالژی
#marvdasht_city 
#pasargad #perspolis
#marvdasht #marvdasht
#naqsherostam #Iran #turism
مرودشت قدیم - @old_marvdasht Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
old_marvdasht
3

دختران دیروز مادران امروز دانش آموزان دختر مدرسه ابتدایی مهرآباد در اردوی دانش آموزی چشمه ابوالمهدی سال شصت اسامی محبوبه بشیری مهتاب کاظمی رقیه کاظمی فرزانه شیروانی مژگان شیروانی لیلا زارع فاطمه زارع ایران ملکی فرستنده استاد شهریار علیپور حقیقی معل

Comments

@old_marvdasht @dorrsadaf_m فعلا آره

بن خانک نام ساسانی بنا است که محل نگهداری اسناد و کتاب های مقدس بوده و فضای روحانی خاصی را به مجموعه نقش رستم می دهد. 
متن از گفته های جناب نفیسی @nafissis
یکی از آرزوهام دیدن کعبه ی زرتشت بود.

#شیراز #شیرازگردی #مرودشت #کعبه_زرتشت #نقش_رستم
پَر ، مِنگلی - @parichehr.gh.nia Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
parichehr.gh.nia
2

بن خانک نام ساسانی بنا است که محل نگهداری اسناد و کتاب های مقدس بوده و فضای روحانی خاصی را به مجموعه نقش رستم می دهد. متن از گفته های جناب نفیسی @nafissis یکی از آرزوهام دیدن کعبه ی زرتشت بود. #شیراز #شیرازگردی #مرودشت #کعبه_زرتشت #نقش_رستم

Kaaba of Zoroaster کعبه زرتشت
Comments

@nafissis بن خانک نام ساسانی بنا است که محل نگهداری اسناد و‌کتاب های مقدس بوده و فضای روحانی خاصی را به مجموعه نقش رستم میدهد ... سپاس از عکس زیباتون

@parichehr.gh.nia @nafissis ممنونم از توضیحاتتون جناب نفیسی ، مثل همیشه عالی 🙏🙏🙏🙏🌹🌹🌹

Marvdashtbastani . . . . . ٠
٠
#لایک_بزن_بی_مرام_نباش
٠
٠
٠
٠
٠. . . . 
#مرودشت
marvdashtbastani - @marvdashtbastani Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
marvdashtbastani
6

Marvdashtbastani . . . . . ٠ ٠ #لایک_بزن_بی_مرام_نباش ٠ ٠ ٠ ٠ ٠. . . . #مرودشت

Comments

@mhmdbrny222 good

@mhmdbrny222 MBB FFC HK n

Nike air vapormax place
.
تعداد محدود
سایز : ۴۰ تا ۴۵
فروش تک به قیمت عمده:۳۹۸ هزار تومان
.
جهت سفارش عکس کتونی و سایز و شهرتون رو فقط از طریق واتساپ و یا تلگرام شماره زیر ارسال فرمایید:
09215898404
دایرکت چک نمی شود، با تشکر
-------------------------------------------------------
بسیارسبک و راحت
ساخت ویتنام🇻🇳 .
انعطاف فوق العاده و از داخل دوخت
-----------------------------------------------
ارسال به سراسر کشور و هزینه کالا درب منزل 
نمونه های متنوع در کانال تلگرام ما که لینک اون در بیوگرافیست
----------------------------------------------
#مرودشت_پاساژملل_اپادانا۱۴_محمدی #مرودشت #ارسنجان #سعادتشهر #پاسارگاد #زرقان #شیراز #نایک #نایک_اورجینال #نایکی #کتونی #کفش 
#marvdasht #shiraz #tehran #qom #karaj #birjand #torbatheydarieh #rafsanjan #gachsaran #sabzevar #hamedan #tehran_iran #tehran_luxury #tehrantattoo #iran #esteghlal #perspolis #katoni__posh
مرودشت نایک ادیداس کفش کتونی - @luxury.katoni Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
luxury.katoni
4

Nike air vapormax place . تعداد محدود سایز : ۴۰ تا ۴۵ فروش تک به قیمت عمده:۳۹۸ هزار تومان . جهت سفارش عکس کتونی و سایز و شهرتون رو فقط از طریق "واتساپ و یا "تلگرام شماره زیر ارسال فرمایید: 09215898404 دایرکت چک نمی شود، با تشکر ----------------------

Comments

@raze_movafaghiyatzendegi به کسانی که به شما حسودی می کنند احترام بگذارید، زیرا آنها کسانی هستند که از صمیم قلب معتقدند؛ شما بهتر از آنها هستید

@qeshmhani از پیج شما خوشم اومد

عکس یادگاری رو به روی سینما مترو دهه ۵۰
@old_shiraz 
@old_shiraz 
#شیرازی #شیراز
#شیرازیا #شیرازیها
#قشقایی #فارس
#پاسارگاد #حافظ
#پرسپولیس #سعدی
#قدیمی #لر
#مرودشت #تخت_جمشید
#شیراز_قدیم #زندیه
#شیرازقدیم
#شیرازگردی #شهرراز 
#shiraz #shirazi 
#shiraz1400 #shirazioy_bahal
#shirazcity #shirazgardi
#shiraz_city #khoshashiraz
#pasargad #oldshiraz
#old_shiraz
شیراز قدیم - @old_shiraz Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
old_shiraz
13

عکس یادگاری رو به روی سینما مترو دهه ۵۰ @old_shiraz @old_shiraz #شیرازی #شیراز #شیرازیا #شیرازیها #قشقایی #فارس #پاسارگاد #حافظ #پرسپولیس #سعدی #قدیمی #لر #مرودشت #تخت_جمشید #شیراز_قدیم #زندیه #شیرازقدیم #شیرازگردی #شهرراز #shiraz #shirazi #shir

Comments

@itheidar1 اگر دوست داشتید ویدیو های منم نگاه کنید 🙂🙏🏻🌹🌺🌷❤

@saeed.turagmanesh کدوم سینمای چهار راه زند هست

قیمت ۲۴۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۶تا۴۴ 
پارچه کرپ مازاراتی ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۲۴۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۶تا۴۴ پارچه کرپ مازاراتی ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۵۴۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۸تا۴۶ 
پارچه ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
1

قیمت ۵۴۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۸تا۴۶ پارچه ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

لیگ یک بزرگسالان مرودشت
کیان پارس 1 - 1 فرهنگ جوان 
داور: استاد اسد پور
کمک1:مرتضی کشاورز
کمک2:عباس روستایی فارسی (خودم)
داور 4:احمد رعیت پیشه
#داور #داوری #فوتبال #شیراز #مرودشت #football #referee #fifa #iran #ایران
Abbas Aktuğ - @abbasaktug8 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
abbasaktug8
0

لیگ یک بزرگسالان مرودشت کیان پارس 1 - 1 فرهنگ جوان داور: استاد اسد پور کمک1:مرتضی کشاورز کمک2:عباس روستایی فارسی (خودم) داور 4:احمد رعیت پیشه #داور #داوری #فوتبال #شیراز #مرودشت #football #referee #fifa #iran #ایران

لیگ یک بزرگسالان مرودشت
پیروزی0-2همایون
داور:فرزاد زالیان نژاد
کمک1:مرتضی کشاورز
کمک2:عباس روستایی فارسی (خودم)
داور4:فرهاد فتحی
شاید مهم ترین بازی که تا الان در اون حضور داشتم چرا که استاد سعید بطحایی ریاست محترم کمیته داوران استان فارس ناظر داوری این مسابقه بودن و خدا رو شکر با قضاوت خوب کوبل همراه بود ،انشالله باعث بیشتر دیده شدنه جوانان عرصه داوری بشه.
#داور #داوری #ایران #شیراز #مرودشت #فوتبال #football #referee #iran
Abbas Aktuğ - @abbasaktug8 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
abbasaktug8
0

لیگ یک بزرگسالان مرودشت پیروزی0-2همایون داور:فرزاد زالیان نژاد کمک1:مرتضی کشاورز کمک2:عباس روستایی فارسی (خودم) داور4:فرهاد فتحی شاید مهم ترین بازی که تا الان در اون حضور داشتم چرا که استاد سعید بطحایی ریاست محترم کمیته داوران استان فارس ناظر داوری ا

قیمت ۲۸۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۸تا۴۴ 
پارچه ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۲۸۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۸تا۴۴ پارچه ترک

Comments

@3d_art_1397 ❤خیلی عالیه❤ برای دیدن یه هدیه متفاوت و بسیار با کیفیت به پیچ ما هم سری بزنید ❤ قول میدم سوپرایز بشین

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۲۴۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۶تا۴۴ 
پارچه ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۲۴۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۶تا۴۴ پارچه ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

@telsm.sehr.sobi66 فال-سرکتاب انواع طلسم سحـر&جادو نتیجه ۱۰۰% پاسخگویی فقط👇 تلگرام،واتساپ ۰۹۱۰۳۳۴۸۰۰۷

قیمت ۲۸۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۶تا۴۴ 
پارچه ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
1

قیمت ۲۸۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۶تا۴۴ پارچه ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۲۴۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۸تا۴۴ 
پارچه کرپ مازاراتی ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
1

قیمت ۲۴۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۸تا۴۴ پارچه کرپ مازاراتی ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۲۲۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۸تا۴۴ 
پارچه ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۲۲۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۸تا۴۴ پارچه ترک

Comments

@ilnazinanloo 😍😍😍

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۲۸۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۸تا۴۴ 
پارچه ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
1

قیمت ۲۸۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۸تا۴۴ پارچه ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ب عنوان مجله برتر انتخاب شد. ب گزارش پایگاه خبری #اخبار_مرودشت: فرهنگستان علوم و کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد #مرودشت را ب عنوان مجله اول از بین 200 مجله ک بیشتر مربوط ب دانشگاه های دولتی از جمله تهران، تربیت مدرس و فردوسی مشهد و دیگر دانشگاه ها بود، انتخاب کرد.
این ارزیابی طی طرح پژوهشی توسط اساتید بنام فرهنگستان ک همگی دارای درجه استاد تمامی از دانشگاه های مطرح کشور هستند، انجام شده است و مجله واحد #مرودشت در تمام شاخص ها نمره برتر را کسب و اول شد.

#akhbare_marvdasht 
#akhbare_marvdasht
#اخبار_مرودشت #پایگاه_خبری_اخبار_مرودشت #دانشگاه_آزاد_واحد_مرودشت #اقتصاد #کشاورزی #تحقیقات #پزوهش #مجله_برتر #استاد_دانشگاه #اساتید #دانشگاه_تهران #دانشگاه_فردوسی #دانشگاه_شیراز #دانشگاه_خوارزمی #دانشگاه_جندی_شاپور #دانشگاه_هنر #دانشگاه_میراث_فرهنگی
اخبارمرودشت - @akhbare_marvdasht Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
akhbare_marvdasht
2

مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت ب عنوان مجله برتر انتخاب شد. ب گزارش پایگاه خبری #اخبار_مرودشت : فرهنگستان علوم و کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد #مرودشت را ب عنوان مجله اول از بین 200 مجله ک

Marvdasht
Comments

@hsaye017 😮😮😮😮عجيبه....

@m.j.nasiri الهي زودتر درشو گل بگيرن

‌
 پوستر دیواری سه بعدی طرح گل - ورق بزنید
‌
‌
‌ ‌ ما در تلاشیم با کیفیتمان شما را تبدیل به مشتری دائمی خود کنیم.
‌
 کیفیت بالا و قیمت مناسب .
‌ ضد خش ،ضد حساسیت و قابل شستشو.
قابل ارسال به سراسر ایران.
نصب و اجرای حرفه ای در تهران.
‌
‌
‌
‌ طرح ها به تدریج قرار داده می شود. چنانچه علاقمند به دیدن تمام طرح ها هستید یا سوالی دارید لطفا به دایرکت مراجعه کنید.
‌
‌
‌
#دیزاین_خانه #لاهیجان #دیزاین_منزل #پوستر_سه_بعدی #پوستر_دیواری #کاغذ_دیواری #مرودشت #دکوراسیون #دیزاین 
‌‌
🌌 پوستر دیواری سه بعدی 🌌 - @top_posters Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
top_posters
4

‌ پوستر دیواری سه بعدی طرح گل - ورق بزنید ‌ ‌ ‌ ‌ ما در تلاشیم با کیفیتمان شما را تبدیل به مشتری دائمی خود کنیم. ‌ کیفیت بالا و قیمت مناسب . ‌ ضد خش ،ضد حساسیت و قابل شستشو. قابل ارسال به سراسر ایران. نصب و اجرای حرفه ای در تهران. ‌ ‌ ‌ ‌ طرح ها به

Comments

@top_posters @sorry_pls__ ‌

@solo_man_m @solo_man_m پيجم آسه واسه افراد خاصه😉😉

شنیون #شنیون #شنیون_مو #شنیون_خطی #شنیون_ساده #مرودشت #مو #سالن_زیبایی_در_مرودشت #سالن #سالن_زیبایی #قاصدک #ساده#آرایشگاه_قاصدک #آرایشگاه_زنانه_در_مرودشت
آرایشگاه قاصدک مرودشت - @ghasedak_beauty__salon Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
ghasedak_beauty__salon
2

شنیون #شنیون #شنیون_مو #شنیون_خطی #شنیون_ساده #مرودشت #مو #سالن_زیبایی_در_مرودشت #سالن #سالن_زیبایی #قاصدک #ساده #آرایشگاه_قاصدک #آرایشگاه_زنانه_در_مرودشت

Comments

@fermeesk1 🗣️ما هنوز به کيفيت معتقديم🗣️

@zibabalaser پیج اطلاع‌رسانی تخفیفات مراکز زیبایی و لیزر در سراسر کشور @zibabalaser

#ميان_ماه_من_تا_ماه_گردون_تفاوت_از_زمين_تا_آسمان_است 
#مرودشت #ارسنجان #پاسارگاد #مرودشت_برتر
مرودشت برتر - @marvdashtbartar Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
marvdashtbartar
3

#ميان_ماه_من_تا_ماه_گردون_تفاوت_از_زمين_تا_آسمان_است #مرودشت #ارسنجان #پاسارگاد #مرودشت_برتر

Comments

@mr_zare07 مرودشتم ب این بزرگی یک ترمینال ساده هم نداره .

@alireza.zare69 اینقدر دلم میخواد یه روز به صندلی بذارم روبرو برومندی،بشینم و با اشتیاق ازش بپرسم،تو این چند سال چکار کردی؟🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔🤔

 حادثه امروز صدرا

به گفته شاهدان ؛ درگیری امروز در بنگاه املاک امپراطور در بلوار ایران
.
 مشتری که کلاه سرش رفته بنزین ریخته رو خودش و بنگاه رو آتش زده .
.
.
.
@shirazigap 
@shirazigap .
#شیراز #شیرازگردی #شیرازیا #دخترشیرازی #گپ_شیرازی#فارس#مرودشت#کازرون#لار
#لامرد #سپیدان#صدرا_شیراز #گلستان_شیراز #طبیعت#جهانگردی#فسا
گپ و گویش شیرازی - @shirazigap Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
shirazigap
11

حادثه امروز صدرا به گفته شاهدان ؛ درگیری امروز در بنگاه املاک امپراطور در بلوار ایران . مشتری که کلاه سرش رفته بنزین ریخته رو خودش و بنگاه رو آتش زده . . . . @shirazigap @shirazigap . #شیراز #شیرازگردی #شیرازیا #دخترشیرازی #گپ_شیرازی #فارس #مرودشت

Shiraz, Iran
Comments

@hamedshf1348 💙

@koocheh_poshti 💛💛💛💛💛

خیابان زند دهه چهل .
.
.#شیرازی #شیراز
#شیرازیا #شیرازیها
#قشقایی #فارس
#پاسارگاد #حافظ
#پرسپولیس #سعدی
#مرودشت #تخت_جمشید
#شیرازگردی #شهرراز 
#سیل#پرسپولیس#قدیما#قدیمی
#shiraz #shirazi 
#shiraz1400 #shirazioy_bahal
#shirazcity #shirazgardi
#shiraz_city #khoshashiraz
#pasargad #oldshiraz
#old_shiraz
shiraz picto=تصویر شیراز - @shirazpicto Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
shirazpicto
3

خیابان زند دهه چهل . . .#شیرازی #شیراز #شیرازیا #شیرازیها #قشقایی #فارس #پاسارگاد #حافظ #پرسپولیس #سعدی #مرودشت #تخت_جمشید #شیرازگردی #شهرراز #سیل #پرسپولیس #قدیما #قدیمی #shiraz #shirazi #shiraz1400 #shirazioy_bahal #shirazcity #shirazgardi #shiraz_c

Comments

@shiraz__today لطفا پیج ما رو هم فالو کنید

@laghaarrii وزنت زیاده؟؟؟ میخوای کم کنی ؟؟؟ بیا این پیجو ببین حتما عالیه @afshin.new.stayle ❤💔💋💙💛👊🤒💪


کیف دوشی 
قابل تغییر در رنگ و اندازه
قیمت 180 هزار
ارسال رایگان
هماهنگی با دایرکت یا واتساپ09223828436
@sachli.dari 
@sachli.dari 
@sachli.dari
#کیف#کمربندچرم #کف چرم#صنایع دستی#معرقکاری#معرق چوب# عطر#سلعت#انگشتر#تهران#اصفهان#سمنان#هنر#خلاقیت#عیدی#هدیه#شهرکرد#یاسوج#کردیتان#کرمانشاه#شیراز#جهرم#مرودشت#همدان#اراک#مشهد#
چرم ساچلی ( رجایی) - @sachli.dari Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
sachli.dari
5

کیف دوشی قابل تغییر در رنگ و اندازه قیمت 180 هزار ارسال رایگان هماهنگی با دایرکت یا واتساپ09223828436 @sachli.dari @sachli.dari @sachli.dari #کیف #کمربندچرم #کف چرم#صنایع دستی#معرقکاری #معرق چوب# عطر#سلعت #انگشتر #تهران #اصفهان #سمنان #هنر #خلاقیت #عیدی

Comments

@leily_8958 عاااااالي👌👌👌👌👌

@saraazizii60 خیلی شیک👏👏👏👏💋💋💋💋

قیمت ۳۸۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۶تا۴۴ 
پارچه بالاتنه پولکی پایین کرپ مازاراتی ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۳۸۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۶تا۴۴ پارچه بالاتنه پولکی پایین کرپ مازاراتی ترک

Comments

@mahboobeh_satha اورال هستش یا بلوز شلوار؟

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۵۴۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۶تا۴۴ 
پارچه پولک ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
6

قیمت ۵۴۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۶تا۴۴ پارچه پولک ترک

Comments

@sanadabiri7 لطفاآدرس بفرستید

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۲۹۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۶تا۴۴ 
پارچه کرپ مازاراتی ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۲۹۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۶تا۴۴ پارچه کرپ مازاراتی ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

@geranleather ✨❤️❤️

*
اسپیکر بلوتوث سه تیکهOdana X2 
مشخصات محصول
اصالت محصول : اورجینال
کشور سازنده : ایران
ابعاد : (میلی متر)22*45*49
نوع اتصال : بلوتوث
پورت های ورودی : AUX
برد : 10 متر
قابلیت خواندن مموری : دارد از نوع فلش مموری
قدرت : 56 وات
فرکانس پاسخگویی : 30 تا 110 هرتز
امپدانس: (اهم)نامشخص
نسبت سیگنال به نویز : :(دسی بل)88
ورژن بلوتوث : 4
رادیو FM : دارد
منبع تغذیه : برق شهری
نوع اسپیکر : 3 تکه بزرگ همراه با ریموت
جهت ثبت سفارش و اطلاع از قیمت به دایرکت مراجعه کنید.
️️هزینه ارسال به عهده مشتری️️
بامادر تلگرام‌همراه باشید.⬇️
@pars_mobile_rastegar
#اسپیکر#اسپیکر_بلوتوث#اسپیکر_خانگی#اسپیکر#هدفون#موبایل#سامسونگ#موسیقی#دیجیتال#هندزفری_فانتزی#لوازمجانبی#شیراز#پارس_موبایل_رستگار#کامفیروز#بیضا#مهجن اباد#مرودشت#مهجن_آباد
#pars_mobile_rastegar#shiraz#kamfirooz#marvdasht
@pars_mobile_rastegar 
@irancell_kamfirooz
پارس موبایل رستگار - @pars_mobile_rastegar Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
pars_mobile_rastegar
4

* اسپیکر بلوتوث سه تیکهOdana X2 مشخصات محصول اصالت محصول : اورجینال کشور سازنده : ایران ابعاد : (میلی متر)22*45*49 نوع اتصال : بلوتوث پورت های ورودی : AUX برد : 10 متر قابلیت خواندن مموری : دارد از نوع فلش مموری قدرت : 56 وات فرکانس پاسخگویی : 30 تا

Comments

@araz94179 Gooood 👍

@happydoon خیلیی خوبه 😄😉

براى رسيدن به شهر برتر در منطقه ؛ بايد وفاق و همدلى ، سواد و تخصص، شايسته سالارى و تعهد ، جايگزين كج اخلاقى ها ، دشمنى ها ، تعصبات قومى ، و گرو كشى ها شود! دردى كه امروز مرودشت حتى ارسنجان و پاسارگاد به آن گرفتار است !
منشاء اين درد و غده چركين تاريخ بسيار دارد ؛ اما ٧ سال است يك تفكر فرصت طلب ؛ از غفلت مردم، در پيگيرى مطالبات به حق خود ؛ با دسيسه چينى، توطئه ، خدعه و نيرنگ ، اركان قدرت را در منطقه بدست گرفته و در ظاهرى آرام و خدمت گذار ، با پروژه هاى نمايشى حضور وزراء و مسئولان، مردم را به بازى گرفته است!
مردم را با هدايت به سمت مطالبات سطح پايين مثل آسفالت و خيابان ، از فرصت هاى مهم صنعتى گردشگرى و كشاورزى ،گمراه كرده است!
روزگارى مرودشت ، قطب كشاورزى و صنعتى ايران بود ؛ ته مانده هاى قدرت اقتصادى مرودشت ، هنوز نفس مى كشد !
مرودشت برتر، براى رسيدن دوباره به اوجِ شهرمان تلاش مى كند ! 
كوته فكران و ابلهانى كه با تصور فعاليت انتخاباتى تلاش مى كنند برتر كه اينك پرچمدار عدالت طلبى و حقوق عمومى شهر شده را از دايره فعاليت اصلى خارج كنند و مليجكانى در اندازه ر. م استخدام مى كنند، بدانند ؛ تيم برتر اتفاقا خوشحال مى شود كه شما هم توانايى هايتان را به روى ميزى بياوريد كه مردم ناظر آن باشند، مردمى كه نالان از عملكردها هستند و خوب را از بد تشخيص مى دهند 
برتر در عزمش استوار است و از كسى باكى ندارد! 
حق مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد ، تصميمات حقير و افراد دزد و رشوه خوار نيست ؛ اين منطقه پايتخت حكمرانى تمدن ايران زمين بوده و نمى گذارد زيبايى هاى طاووسش براى رسيدن به قدرت يقه سفيدان كوتوله ، انحصارگران عنكبوتى، فعالان انجمن حجتيه ، مرفهين بى درد ، بيسوادان مدعى ؛ كباب شود. 
اين گوى و اين ميدان!
براى درك مديريت در مرودشت و شهرهاى همجوار ، كافيست پروژه هاى گوناگون در سطح شهرستان ها با بى برنامگى و چه كنم هاى كارگزاران شهرهاى مرودشت ارسنجان و پاسارگاد مقايسه شود!
#مرودشت #ارسنجان #پاسارگاد #مرودشت_برتر
مرودشت برتر - @marvdashtbartar Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
marvdashtbartar
0

براى رسيدن به شهر برتر در منطقه ؛ بايد وفاق و همدلى ، سواد و تخصص، شايسته سالارى و تعهد ، جايگزين كج اخلاقى ها ، دشمنى ها ، تعصبات قومى ، و گرو كشى ها شود! دردى كه امروز مرودشت حتى ارسنجان و پاسارگاد به آن گرفتار است ! منشاء اين درد و غده چركين تاريخ

لیگ جوانان شهرستان مرودشت هفته پایانی 
خدا رو شکر سال 97 (فوتبالی) خیلی خوب تموم شد و از این آزمون مهم سر بلند بیرون اومدیم. یک بازی خوب و البته پرتنش رو قضاوت کردیم که هر دو تیم برای قهرمانی میجنگیدن ولی خدا رو شکر با تدبیر و آمادگی خوب کوبل داوری بدون حاشیه به پایان رسید.
با لطف و عنایت خداوند و کمک های بی دریغ جناب آقای کاووسی رئیس محترم کمیته داوران شهرستان مرودشت ،پیشکسوتان داوری شهرستان و همچنین اساتید بزرگ داوری استان و همچنین تلاش های خودم روز به روز پیشرفت بهتری داشتم و همیشه هم مدیون این عزیزان هستم .اینجا تازه ابتدای راه طولانی هست که در پیش داریم.
جدا از همه ی این مسائل تشکر ویژه از آقای مرتضی کشاورز عزیز که توی این مدت یکی از بهترین دوستان و راهنمایان بنده بودند ،از داوران با سابقه شهرمون هستند و همیشه نشون دادن که به دنبال کمک به داوران جوان هستند.
morteza.keshavarz703
تبریک ویژه هم به دوست و همکار عزیزم محمد جواد عباسی میگم که بهترین قضاوت ها رو ازش دیدیم و حتی در استان هم در کنار هم بودیم ، روز های خوبی رو سپری کردیم،انشالله روز به روز پیشرفت کنی و ازت بیشتر بشنویم و در مدارج بالاتر ببینیمت. javad.abbasi95 همچنین سید محمد مهدی آزاد عزیز که همیشه با اقتدار و صلابت قضاوت کرده و از قضاوت در کنارش و کمک کردن بهش سیر نمیشیم.mohamad.azad77
امروز کمیته داوران شهرستان و هیئت فوتبال شهرستان منت گذاشتند و از بنده به عنوان یکی از برترین داوران شهرستان و همچنین با اخلاق ترین داور سال 97 قدردانی کردند که همینجا از تمام عزیزان تشکر میکنم.
عباس روستایی فارسی 
#referee #football #fifa #داور #داوری #مرودشت #شیراز #فوتبال #جوانان #لیگ
Abbas Aktuğ - @abbasaktug8 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
abbasaktug8
0

لیگ جوانان شهرستان مرودشت هفته پایانی خدا رو شکر سال 97 (فوتبالی) خیلی خوب تموم شد و از این آزمون مهم سر بلند بیرون اومدیم. یک بازی خوب و البته پرتنش رو قضاوت کردیم که هر دو تیم برای قهرمانی میجنگیدن ولی خدا رو شکر با تدبیر و آمادگی خوب کوبل داوری ب

خواننده نسل جوان وحید حسن زاده
شماره تماس۰۹۱۷۸۶۹۷۰۷۷
اهنگ ۳دست 
@vahidhasanzadeh.music

زرین#دشت#داراب#شیشده#امیر#حاجیلو#بیضا#جهرم#یاسوج#قربلاغ_فسا#مرودشت#اسنجان#امیر_حاجیلو#شیراز#کرمان#مشهد#کوشک#کوار#یاسوج#سرحد#گرمسیر#بیرم#لامرد#لار#لری#
وحید حسن زاده - @havadar_vahidhasanzadeh Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
havadar_vahidhasanzadeh
4

خواننده نسل جوان وحید حسن زاده شماره تماس۰۹۱۷۸۶۹۷۰۷۷ اهنگ ۳دست @vahidhasanzadeh.music زرین#دشت #داراب #شیشده #امیر #حاجیلو #بیضا #جهرم #یاسوج #قربلاغ_فسا #مرودشت #اسنجان #امیر_حاجیلو #شیراز #کرمان #مشهد #کوشک #کوار #یاسوج #سرحد #گرمسیر #بیرم #لامرد #لار #لری #

Comments

@ideal.gift.shop ما کادو خریدن رو برات راحت کردیم🥰

@maketstore.info خوبه💓

فریدباقری
دستگاه فلزیاب نقطه زن تصویری
okmx 8
در کانال تلگرام گنجستان عضو شوید و ما را دنبال کنید
 http://t.me/ganjestan 
ثبت سفارش دستگاه
۰۹۳۹۷۶۷۳۸۰۰
#فریدباقری#ردیاب#ردیاب_تصویری#فلزیاب#فلزیاب_تصویری#نقطه_زن#دفینه#مشهد#تهران#کرج#بجنورد#شیروان#زاهدان#بیرجند#شیراز#مرودشت#دزفول#سنندج#کرمان#سیرجان#رفسنجان#راور#کرمانشاه#کردستان
 http://t.me/ganjestan
فرید باقری . farid bagheri - @faridbagheri.ganjestan Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
faridbagheri.ganjestan
0

فریدباقری دستگاه فلزیاب نقطه زن تصویری okmx 8 در کانال تلگرام گنجستان عضو شوید و ما را دنبال کنید http://t.me/ganjestan ثبت سفارش دستگاه ۰۹۳۹۷۶۷۳۸۰۰ #فریدباقری #ردیاب #ردیاب_تصویری #فلزیاب #فلزیاب_تصویری #نقطه_زن #دفینه #مشهد #تهران #کرج #بجنورد #شیروان #زاهدا

سلام دوستان کامل این اهنگ رومیتونید ازکانال تلگرام خودم دانلود کنید لینک کانال قسمت بیو
خواننده نسل جوان وحید حسن زاده
شماره تماس۰۹۱۷۸۶۹۷۰۷۷
اهنگ ۳دست 
@vahidhasanzadeh.music
@vahidhasanzadeh.music
#زرین#دشت#داراب#شیشده#امیر#حاجیلو#بیضا#جهرم#یاسوج#قربلاغ_فسا#مرودشت#اسنجان#امیر_حاجیلو#شیراز#کرمان#مشهد#کوشک#کوار#یاسوج#سرحد#گرمسیر#بیرم#لامرد#لار#لری#
vahidhasanzadeh.music - @vahidhasanzadeh.music Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
vahidhasanzadeh.music
9

سلام دوستان کامل این اهنگ رومیتونید ازکانال تلگرام خودم دانلود کنید لینک کانال قسمت بیو خواننده نسل جوان وحید حسن زاده شماره تماس۰۹۱۷۸۶۹۷۰۷۷ اهنگ ۳دست @vahidhasanzadeh.music @vahidhasanzadeh.music #زرین #دشت #داراب #شیشده #امیر #حاجیلو #بیضا #جهرم #یاسوج #قر

Comments

@hamid.mirbaluchzehi0 😘😘😘

@hamid.mirbaluchzehi0 ❤️❤️

خانم سلطانی روز به روز شاهد پیشرفتتون هستم موفق باشید.
. .......غیر از هنر که تاج سر افرینش است بنیان هیچ سلطنتی پایدار نیست.
.
.. . #آموزش_گیتار #شیراز #مدرس_گیتار #ریتم #اکورد #خوانندگی #گیتارفلامنکو #آموزش_خصوصی #اکورد #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_گیتارکلاسیک #shiraz #ابی #مرودشت #گیتارکلاسیک #گیتار #گیتارفلامنکو #هنرمند #نوازنده #گیتار_نوازنده #پاپ #موزیک_ پاپ #ابی #اصفهان #تبریز #مشهد #تهران #مدرس #استاد #بندرعباس #فلامنکو #گیتار #گیتار_پاپ #نوازنده_گیتار
شیراز آموزش گیتار - @gitarshiraz Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
gitarshiraz
8

خانم سلطانی روز به روز شاهد پیشرفتتون هستم موفق باشید. . .......غیر از هنر که تاج سر افرینش است بنیان هیچ سلطنتی پایدار نیست. . .. . #آموزش_گیتار #شیراز #مدرس_گیتار #ریتم #اکورد #خوانندگی #گیتارفلامنکو #آموزش_خصوصی #اکورد #آموزشگاه_موسیقی #آموزش_گ

Comments

@kaman_music بسیار لذت بردم😍😍😍😍

@top_music_book خیلی باحاله 😉😄

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان مرودشت و معاونت فرهنگی شهرداری مرودشت، سری دوم آموزش نهج البلاغه ویژه فعالین فرهنگی فرهنگی شهرستان مرودشت با ارائه دکتر #حامد_خرمشکوه برگزار می گردد ⏰ زمان: چهارشنبه های هرهفته ساعت ۱۶ الی ۲۰

#فارس 
#شیراز 
#مرودشت 
#فعال_فرهنگی
#نهج_البلاغه
#علی_علیه_السلام 
#امیرالمومنین
#سازمان_فضای_مجازی_سراج 
#سازمان_فضای_مجازی_سراج_استان_فارس
#جبهه_فرهنگی_انقلاب_اسلامی_استان_فارس
سمت همه سوی علی ... - @samtehamesooyeali Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
samtehamesooyeali
0

🇮🇷🇮🇷🇮🇷 به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان مرودشت و معاونت فرهنگی شهرداری مرودشت، سری دوم آموزش نهج البلاغه ویژه فعالین فرهنگی فرهنگی شهرستان مرودشت با ارائه دکتر #حامد_خرمشکوه برگزار می گردد ⏰ زمان: چهارشنبه ه

بزودی... #کافه رونیا#مرودشت#روبروی_اداره_برق##کافه_گردی_مرودشت#اسپرسو️#قهوه#موهیتو#شیک#گلاسه#میکسولوژی#لیموناد
🎀کافه رونیا🎀 - @ronia_cafe Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
ronia_cafe
2

بزودی... #کافه رونیا#مرودشت #روبروی_اداره_برق ##کافه_گردی_مرودشت #اسپرسو️ #قهوه #موهیتو #شیک #گلاسه #میکسولوژی #لیموناد

Comments

@trooi35 😙😙😙😙😍😍😍😍🙌

@farshadcrew_barista موفقیت شما آرزوی ماست 😍😍🤗🤗🤗

🇮🇷🇮🇷🇮🇷
به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان مرودشت و معاونت فرهنگی شهرداری مرودشت، سری دوم آموزش نهج البلاغه ویژه فعالین فرهنگی شهرستان مرودشت با ارائه دکتر #حامد_خرمشکوه برگزار می گردد ⏰ زمان: چهارشنبه های هرهفته ساعت ۱۶ الی ۲۰

#فارس 
#شیراز 
#مرودشت 
#فعال_فرهنگی
#نهج_البلاغه
#علی_علیه_السلام 
#امیرالمومنین
#سازمان_فضای_مجازی_سراج 
#سازمان_فضای_مجازی_سراج_استان_فارس
#جبهه_فرهنگی_انقلاب_اسلامی_استان_فارس
فعــالان ســایبری استان فــارس - @fars_cyber Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
fars_cyber
0

🇮🇷🇮🇷🇮🇷 به همت سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس، جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی شهرستان مرودشت و معاونت فرهنگی شهرداری مرودشت، سری دوم آموزش نهج البلاغه ویژه فعالین فرهنگی شهرستان مرودشت با ارائه دکتر #حامد_خرمشکوه برگزار می گردد ⏰ زمان: چهارشنبه های هرهف

.
مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی گودرزی
و آقای حسین زارع مدرس نی آموزشگاه 
#آدرس :
فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم.
تلفن:
۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳
@mostafa.goudarzi_musician 
@goudarzi_music_academy . 
#آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی#مرودشت#تختجمشید#تخت_جمشید#موسیقی#کنسرت#آموزشگاه#آموزش_موسیقی#آموزش_هنر#هنرجو#هنرمند#ویولن#گیتار#تمبک#پیانو#سه_تار#تار#کمانچه#موسیقی_کودک#ارف#سنتور#سنتی#کلاسیک#موسیقی_اصیل#نوازندگی#رنگ_دشتی#تکنیک
آموزشگاه موسیقی گودرزی - @goudarzi_music_academy Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
goudarzi_music_academy
1

. مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی گودرزی و آقای حسین زارع مدرس نی آموزشگاه #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ @mostafa.goudarzi_musician @goudarzi_music_academ

Comments

@solmaz.nazian دوست من اگر فالوورای اینستات کمه و میخای پیجتو پر مخاطب کنی به آدرس زیر برو و سفارشتو ثبت کنwww.deltafollower.ir

سوم اردیبهشت ماه،روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار مباااارک._________________________________
#روز_معمار #معماری #architecture #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه 
#اخبارایران #جوادخواجوی #مازندران #شبکه_نیم #دیرین_دیرین#سوریلند 
#ماشین_باز #ماشین 
#ماشین_لوکس #سرعت 
#دعوای_خیابانی #سیستم_صوتی 
#موتورسنگین #اردیبهشت
#فوتسال #پرسپولیس #استقلال #پاییز 
#پرسپولیس_قهرمان  #ویدیو_چک
#آهنگ #عشق #مرودشت #شیراز #صبحونه
💖MarvDasht💖 - @marvdasht___city Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
marvdasht___city
1

سوم اردیبهشت ماه،روز بزرگداشت شیخ بهایی و روز معمار مباااارک._________________________________ #روز_معمار #معماری #architecture #محسن_ابراهیم_زاده #پرویزوپونه #اخبارایران #جوادخواجوی #مازندران #شبکه_نیم #دیرین_دیرین #سوریلند #ماشین_باز #ماشین #ما

Takht-E-Jamshid, Fars, Iran
Comments

@yadaki.pars اگر دنبال لوازم یدکی با کیفیت بالا و قیمت پایین هستید ما میتونیم کمکتون کنیم.💪 لطفاً پیج مارو مشاهده کنید.💗

ریمل سرصورتی و پلنگی فعلا فقط اصلیش موجود هست ضد آب و بدون ایجاد حساسیت و کیفیتش نسبت به قیمتش فوق العادس
برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه کنید
#آرایشی #آرایشی_مرودشت #آرایشی_بیوتی #بیوتی #مرودشت #مرودشتیها #ریمل #ریمل_اصل
آرایشی بیوتی مرودشت - @arayeshi_beauty_mrv Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
arayeshi_beauty_mrv
1

ریمل سرصورتی و پلنگی فعلا فقط اصلیش موجود هست ضد آب و بدون ایجاد حساسیت و کیفیتش نسبت به قیمتش فوق العادس برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه کنید #آرایشی #آرایشی_مرودشت #آرایشی_بیوتی #بیوتی #مرودشت #مرودشتیها #ریمل #ریمل_اصل

Marvdasht
Comments

@majidshahbodaghi_photo واقعا👌

دو واکسن خیلی مهم و موثر که در اول هر فصل به فاصله هر سه ماه در سال تزریق میشه و باعث انگل زدایی هست بسیار مفید #درمانی#مرودشت#فارس#عشقبازی#کبوتر#کفتر#شیراز
عشقبازان فارس(مرودشت) - @kabootar_marvdasht Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
kabootar_marvdasht
2

دو واکسن خیلی مهم و موثر که در اول هر فصل به فاصله هر سه ماه در سال تزریق میشه و باعث انگل زدایی هست بسیار مفید #درمانی #مرودشت #فارس #عشقبازی #کبوتر #کفتر #شیراز

Comments

@follower_forush10000 حراجی ! ارزانترین خدمات اینستاگرام لایک ویو فالور

@lebaszirearil فروش لباس زیر به قیمت عمده حتما سر بزنید🙂

سلام خدمت تمام عشقبازان عزیز این دارو برای کبوتر های نری ک مشکل نطفه دارن و ماده هایی ک تخم نمیزارن یا دور تخم میزارن هس بسیار مفیده و موثر امیدوارم ک مورد استفاده قرار بگیره #کبوتر#مرودشت#کفتر#عشقبازی#فارس#شیراز#درمانی#نمایشی
عشقبازان فارس(مرودشت) - @kabootar_marvdasht Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
kabootar_marvdasht
1

سلام خدمت تمام عشقبازان عزیز این دارو برای کبوتر های نری ک مشکل نطفه دارن و ماده هایی ک تخم نمیزارن یا دور تخم میزارن هس بسیار مفیده و موثر امیدوارم ک مورد استفاده قرار بگیره #کبوتر #مرودشت #کفتر #عشقبازی #فارس #شیراز #درمانی #نمایشی

Comments

@davood3169 چه زیبا 😄😄

اسپری امپر اصلی 5 رایحه حرفه ای و بسیار شیک.. ماندگاری ۴۸ تا ۷۲ ساعت. نقش اسپری هم به هیچ وجه روی لباس نمیمونه.
برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه کنید
#آرایشی_بیوتی #آرایشی #آرایشی_مرودشت #بیوتی #اسپری #اسپری_بدن #مرودشت #مرودشتیها
آرایشی بیوتی مرودشت - @arayeshi_beauty_mrv Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
arayeshi_beauty_mrv
0

اسپری امپر اصلی 5 رایحه حرفه ای و بسیار شیک.. ماندگاری ۴۸ تا ۷۲ ساعت. نقش اسپری هم به هیچ وجه روی لباس نمیمونه. برای اطلاع از قیمت ها به دایرکت مراجعه کنید #آرایشی_بیوتی #آرایشی #آرایشی_مرودشت #بیوتی #اسپری #اسپری_بدن #مرودشت #مرودشتیها

Marvdasht
.
#مدرس #نقاره : آقای علیرضا حقیقت 
#آدرس :
فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم.
تلفن:
۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳
@mostafa.goudarzi_musician 
@goudarzi_music_academy . 
#آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی#مرودشت#تختجمشید#تخت_جمشید#موسیقی#کنسرت#آموزشگاه#آموزش_موسیقی#آموزش_هنر#هنرجو#هنرمند#ویولن#گیتار#تمبک#پیانو#سه_تار#تار#کمانچه#موسیقی_کودک#ارف#سنتور#سنتی#کلاسیک#موسیقی_اصیل#نوازندگی#رنگ_دشتی#تکنیک
حسین زارع09392683382 - @hosein_zare_ny Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
hosein_zare_ny
8

. #مدرس #نقاره : آقای علیرضا حقیقت #آدرس : فارس_مرودشت_بعد از بیست متری بیمارستان_ روبروی اداره دارایی_ساختمان بهران طبقه دوم. تلفن: ۰۷۱_۴۳۳۳_۱۳۳۵ // ۰۹۲۱_۶۷۶_۵۹۵۳ @mostafa.goudarzi_musician @goudarzi_music_academy . #آموزشگاه_موسیقی_گودرزی #آموزش

Marvdasht
Comments

@electrovoice90 👏👏👏👏

@zahra_kazemi616 افتخاره اقای حقیقت

#محلی#شاد#فارس#نی_آوای غم#آواز _جناب استاد ارسلان میرزایی_شاعر گرانقدر ایل 
#داراب
#فسا
#جهرم
#بم
#بندر عباس
#کهنوج
#مرودشت
#بنارو
#فرگ
#فسارود
#هشیوار
M.khoram.music - @m.khoram.music Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
m.khoram.music
2

#محلی #شاد #فارس #نی_آوای غم#آواز _جناب استاد ارسلان میرزایی_شاعر گرانقدر ایل #داراب #فسا #جهرم #بم #بندر عباس #کهنوج #مرودشت #بنارو #فرگ #فسارود #هشیوار

Comments

@hdygrwhy6 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

@ebrahim13867 بیشتر بزار محلی اگه داری ممنون نی هم بزار

No beauty shines brighter than that of a good heart
هیچ زیبایی درخشانتر از یک قلب خوب نیست
#مرودشت 
#خوشنویسی_با_خودکار 
#خطاطی_با_خودکار 
#خوشنویسی_شکسته_نستعلیق
#کاپرپلیت
#copperplate
E-Hosseinzadeh - @ebi_486 Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
ebi_486
0

No beauty shines brighter than that of a good heart هیچ زیبایی درخشانتر از یک قلب خوب نیست #مرودشت #خوشنویسی_با_خودکار #خطاطی_با_خودکار #خوشنویسی_شکسته_نستعلیق #کاپرپلیت #copperplate

قیمت ۵۲۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۶تا۴۴ 
پارچه تمام پولک ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۵۲۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۶تا۴۴ پارچه تمام پولک ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت ۴۸۵هزارتومان 
رنگ بندی متنوع 
سایز ۳۸تا۴۴ 
پارچه ترک
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
2

قیمت ۴۸۵هزارتومان رنگ بندی متنوع سایز ۳۸تا۴۴ پارچه ترک

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

@ilnazinanloo من این لباس مشکیو میخام😍😍

قیمت در واتساپ تلگرام و دایرکت 
سایز ۳۸تا۴۴ 
رنگ بندی کرم زرشکی قرمز
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
1

قیمت در واتساپ تلگرام و دایرکت سایز ۳۸تا۴۴ رنگ بندی کرم زرشکی قرمز

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl #لباس #لباسمجلسی #لباس_شب #لباسشب #لباس_زنانه #لباس_ترک #لباس_مجلسی #پیراهن #لباس_عقد #ماکسی_مجلسی #میدی #پیراهن_بلند #شیراز_لباس #شیک #شیراز #سایز_بزرگ #شیراز_ #شیرازی_ها #شیرازی #تهرانگردی #اصفهانی #بوشهری #جهرم #فسا #سایزبزرگ #سایزبزرگ_زنانه #مرودشت #زن#عروسی #نامزدی

قیمت در واتساپ تلگرام و دایرکت 
سایز و رنگ بندی در تصویر
لباس مجلسی شیراز - @lebas_majlsi_rozeti_adl Instagram Profile - pdfkitapciniz.com
lebas_majlsi_rozeti_adl
13

قیمت در واتساپ تلگرام و دایرکت سایز و رنگ بندی در تصویر

Comments

@lebas_majlsi_rozeti_adl @atie.sadat.hendi سلام تمام مدلها قیمت داره به جز برند ویچی که شرکت اجازه قیمت رو به ما نداده

@nedaonly67 @atie.sadat.hendi واقعا من نمیدونم چراقیمتارونمیزنن میگن دایرکت کنید😐